iemand uit zijn evenwicht brengen

iemand uit zijn evenwicht brengen
iemand uit zijn evenwicht brengen{{/term}}
throw someone off balance

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”